Μαθήματα χωρίς σύνορα με ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο Το Φωτόδεντρο είναι το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την Πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σχεδιάστηκε και αναπτύσσεται στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου» για να αποτελέσει το κεντρικό σημείο πρόσβασης στο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Το σύνολο της ύλης κάθε βοηθήματος περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια του σχολικού βιβλίου που έχουν επιλεγεί για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το υλικό κάθε κεφαλαίου είναι χωρισμένο σε ενότητες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει: Βιντεοδιάλεξη, που απαρτίζεται από επιμέρους βίντεο, τα οποία αποτελούν τη βιντεοσκοπημένη παράδοση της ενότητας. Σημειώσεις της ενότητας. Λυμένα θέματα ερωτήσεων και ασκήσεων για την κατανόηση της θεωρίας οργανωμένα κατά βαθμό δυσκολίας. Θέματα ερωτήσεων και ασκήσεων προς επίλυση για την εξάσκηση του μαθητή.